üretİm

Üretim, Sanayi Devrimi ile yeni bir boyut kazanmıştır. O günden bu yana çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Küreselleşen dünyada tedarikçiden tüketiciye kadar uzanan ekosistem önem kazanmaktadır. Ekosisteme değer katan iş modelleri ve oyuncular ön plana çıkacaktır.

Bugün ise Endüstri 4.0 gündemi konuşulmaktadır. Kişiselleştirilmiş ürünler, 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşması, akıllı fabrikalar, yatay ve dikey entegrasyon gibi kavramlar kritik yetkinliklerdir. Bunu en hızlı ve en etkin şekilde yakalayan üreticiler, sektörü domine edecektir.

Üretim sektörünün geleceği; dağıtık üretim, ürünlerde çeşitlilik ve dijital dönüşüm kavramları etrafında oluşacaktır. Bu varsayımlar bakımından en olası üç senaryo ‘Lojistikte Mükemmelleşme’, ‘Akıllı Fabrikanın Yükselişi’ ve ‘Üretimde Platform Dönüşümü’ olarak görülmektedir.

Olası senaryoları anlamaya ve gelişmeleri bu gözle izlemeye ihtiyaç vardır. Gelecekte başarılı olmak isteyenler stratejilerini buna göre seçer. Stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli aksiyonları alır.

Dijital dünyada başarılı olmak isteyen üreticiler dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundadır. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunanlar, servis ve deneyim tasarımı alanında fark yaratanlardır. Lider üreticiler analitik yetkinlikleri ile ürünlerini ve tüm ekosistemini en iyi şekilde tanır.

REFERANSLAR