sigortacılık

Sigortacılık gelişme potansiyeli yüksek bir sektördür. Toplumun refah ve eğitim seviyesinin yükselmesi ile sigortacılık sektörü daha çok önem kazanmaktadır. Yeni talepler, yeni iş modelleri ile pek çok iş fırsatı ortaya çıkmaktadır. İhtiyaçları ve riskleri doğru öngörebilen şirketler başarılı olacaktır.

Sigortacılık sektörünün geleceği; bilinç, risk ve iş modeli kavramları etrafında oluşacaktır. Bu varsayımlar bakımından en olası üç senaryo ‘Ölçek Ekonomisi kazanır’, ‘Rekabet Analitik ile yapılır’ ve ‘Güvence Temel ihtiyaçtır’ olarak görülmektedir.

Olası senaryoları anlamaya ve gelişmeleri bu gözle izlemeye ihtiyaç vardır. Gelecekte başarılı olmak isteyenler stratejilerini buna göre seçer. Stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli aksiyonları alır.

Dijitalleşen dünyada başarılı olmak isteyenler ise dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek zorundadır. Sigortacılık sektöründe riskleri ve talepleri öngörebilmek adına analitik yetkinlikler elzemdir. Müşterilerine iyi deneyimler sunanlar, servis ve deneyim tasarımı alanında fark atanlardır.

REFERANSLAR