servİs

Hepimiz muhtelif hizmetler almaya alıştık. Bireysel hayatlarda olduğu gibi, kurumsal yaşantılarda da her türlü alanda hizmet sağlayıcıları yaygınlaşmıştır. Ticari servislerden lojistik servislerine kadar, konaklamadan ulaşıma kadar, güvenlikten temizliğe kadar yerel ve küresel hizmetler oldukça olgunlaşmıştır.

Servis sektörünün geleceği; küresel denge, tüketim eğilimi ve hizmet kalitesi kavramları etrafında oluşacaktır. Bu varsayımlar bakımından en olası üç senaryo ‘Kurumların Baskınlığı’, ‘Toplum Bilinci’ ve ‘Pazar Hareketliliği’ olarak görülmektedir.

Olası senaryoları anlamaya ve gelişmeleri bu gözle izlemeye ihtiyaç vardır. Gelecekte başarılı olmak isteyenler stratejilerini buna göre seçer. Stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli aksiyonları alır.

Dijital dünyada başarılı olmak isteyen servis sağlayıcılar dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundadır. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunanlar, servis ve deneyim tasarımı alanında fark yaratanlardır. Lider kurumlar analitik yetkinlikleri ile ürünlerini ve tüm ekosistemini en iyi şekilde tanır.

REFERANSLAR